MAHIWAGANG ORAKULO

Orakulo ni Rolly Ramos | Orakulo Version 2 | Orakulo Based On Scale Of Probability


Day / Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Day / Date 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Day / Date 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Day / Date 28 29 30 31
Grey / Dom 1 2 3 4 5 6 7 8 0
Dark / Wine Red 2 3 4 5 6 7 8 0 1
Henny / White 3 4 5 6 7 8 0 1 2
Silver Grey 4 5 6 7 8 0 1 2 3
Lemon / Light Red 5 6 7 8 0 1 2 3 4
Spangle 6 7 8 0 1 2 3 4 5
Blue 7 8 0 1 2 3 4 5 6
Pyle / White 8 0 1 2 3 4 5 6 7
Chocolate 8 0 1 2 3 4 5 6 7
Gold / Pumpkin 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Dark 1 2 3 4 5 6 7 8 0
White 4 5 6 7 8 0 1 2 3
Yellow 5 6 7 8 0 1 2 3 4


Sabong Videos | Sabong Records | Sabong Kalendaryo | BCBA | BPGBA | BPGBA | Mahiwagang Orakulo | Sabong TV Guide | Kwentong Sabong | Salpukan NBA

Ang mga orakulong ito ay gabay lamang. Tamang bloodline, pag-aalaga, pagkukundisyon, pagtatare at konting swerte pa rin ang basehan para sa ikapapanalo ng ating mga manok sa ruweda.

@EBOKALAEH 2019